• Deutsch
 • English
 • Français
 • Polski
 • Stawki wynagrodzeń specjalizacja Geriatria

  Niemcy: W Niemczech miesięczne wynagrodzenie
  w tej specjalizacji dla lekarza zatrudnionego na podstawie umowy o pracę wynosi
  ok. 7.000- 8.000 Euro brutto . W zależności od wysokości wynagrodzenia i
  sytuacji rodzinnej od  tej kwoty dokonuje się potrąceń w wysokości ok.
  40-50 procent  na ubezpieczenia społeczne i podatki. Jeśli lekarz wykonuje
  pracę  na własny rachunek  wysokość wynagrodzenia może być
  zdecydowanie wyższa.

  Szwajcaria ( część niemieckojęzyczna ): W
  niemieckojęzycznej części Szwajcarii   miesięczne wynagrodzenie dla
  lekarza zatrudnionego w tej specjalizacji na podstawie umowy o pracę wynosi ok.
  14.000 Franków brutto.  W zależności od Kantonu i  sytuacji
  rodzinnej  od tej kwoty dokonuje się potrąceń w wysokości  ok. 20-30
  procent  na ubezpieczenia społeczne i podatki, poza tym koszty życia w
  Szwacarii są bardzo wysokie. Jeśli lekarz wykonuje pracę  na własny
  rachunek  to wysokość wynagrodzenia może być  zdecydowanie wyższa.

  Oferty pracy w Niemczech i niemieckojęzycznej
  Szwajcarii  można znaleźć tutaj: www.medizinjobs24.net

  Francja: : We Francji miesięczne
  wynagrodzenie w tej specjalizacji dla lekarza zatrudnionego na podstawie umowy
  o pracę wynosi ok. 6.000 Euro brutto . W zależności od wysokości wynagrodzenia
  i sytuacji rodzinnej od  tej kwoty dokonuje się potrąceń w wysokości ok.
  20-30 procent  na ubezpieczenia społeczne i podatki.  Jeśli lekarz
  wykonuje pracę  na własny rachunek , pracuje w praktyce lub współpracuje
  z prywatną klinką to wysokość wynagrodzenia może być  zdecydowanie
  wyższa. Lekarze pracujący na własny rachunek we francuskich departamentach zamorskich
  otrzymują wyższe honoraria  z ubezpieczeń społecznych.

  Oferty
  pracy we Francji i francuskich departamentach zamorskich można znaleźć tutaj:
  www.emploimedicine.fr

  Irlandia:
  W Irlandii mięczne wynagrodzenie w tej specjalizacji wynosi ok. 10.000-12000
  Euro brutto. W zależności od wysokości wynagrodzenia i sytuacji rodzinnej
  od  tej kwoty dokonuje się potrąceń w wysokości  ok. 40-43
  procent  na ubezpieczenia społeczne i podatki.

  Oferty
  pracy w Irlandii można znaleźć tutaj:  
  www.pracazdrowie.pl

  Arabia
  Saudyjska, Dubai i pozostałe Emiraty: W Arabii Saudyjskiej i Emiratach
  miesięczne wynagrodzenie w tej specjalizacji wynosi ok. 12.000-15.000 Euro
  brutto. Większość pracodawców opłaca  apartament dla lekarza i jego
  rodziny, ubezpieczenie zdrowotne i jeden lot w roku do kraju ojczystego i w
  zamian  oczekuje  , że lekarz bedzie pracował  przez okres nie
  krótszy niż 1-2 lata.

  Oferty
  pracy w tym rejonie można znaleźć tutaj:
  www.healthcarejobs.ae

  Wiecej
  Informacji można uzyskać pod numerem telefonu:  91 4455720  lub
  E-mailem:  
  jobs@germanmedicine.net