• Deutsch
 • English
 • Français
 • Polski
 • German Medicine Net rekrutuje lekarzy dla pracodawców w Niemczech,
  Francji, Irlandii, Szwajcarii, Dubaju, Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej
  itp.

  Od 2001 r. German Medicine Net skutecznie działa na arenie
  międzynarodowej rekrutacji medycznej. Kraje,  na których się skupiamy i w których pomagamy
  znaleźć pracę lekarzom to obecnie: Niemcy, Francja, Irlandia, Szwajcaria,
  Emiraty Arabskie oraz Arabia Saudyjska. Początkowo nasza siedziba znajdowała się
  w Niemczech, później we Francji, a od 2015 roku firma znajduje się w uroczym
  Szczecinie w Polsce (20 km od granicy niemieckiej).

  Poniżej znajduje się lista krajów docelowych. Jeśli chcesz
  dowiedzieć się więcej o przedziałach wynagrodzeń dla swojego obszaru
  specjalizacji, kliknij odpowiednią specjalizację w sekcji „Możliwe
  wynagrodzenia”

  Niemcy: Aby pracować jako specjalista w tym kraju, wymagany jest
  certyfikat znajomości języka niemickiego na poziomie C1. Lekarze, którzy mają
  „tylko” poziom B2, mogą zacząć jako asystenci, ale muszą nadrobić zaległości
  językowe najpóźniej w ciągu jednego roku. Lekarze z krajów spoza UE po upływie
  roku będą również poproszeni o zdanie egzaminu z umiejętności medycznych.

  Szwajcaria (niemieckojęzyczna): do pracy niemieckiej części tego
  kraju jako lekarz wymagany jest certyfikat znajomości języka niemieckiego na
  poziomie (Uwaga: mamy bardzo ograniczone oferty pracy w Szwajcarii Francuskiej
  lub Włoskiej). Uzyskanie licencji na praktykę lekarską jest łatwe do uzyskania w
  przypadku bycia obywatelem kraju z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oferty
  pracy w Niemczech i niemieckojęzycznej Szwajcarii można znaleźć tutaj:
  www.medizinjobs24.net

  Francja: Do pracy we Francji (w tym na Gwadelupie, na Martynice, w
  Gujanie itp.) Wymagany jest certyfikowany poziom języka francuskiego B2, a także
  rejestracja w Ordre des Médecins we Francji. Rejestracja jest bezproblemowa dla
  lekarzy pochodzących z Eurpejskiego Obszaru Gospodarczego. Nasze oferty pracy we
  Francji i na francuskich terytoriach zamorskich można znaleźć tutaj: www.emploimedicine.fr

  Irlandia: Praca w Irlandii wymaga certyfikatu języka angielskiego
  na poziomie B2 i rejestracji w Ireland Medical Council. Rejestracja jest
  bezproblemowa dla lekarzy pochodzących z Eurpejskiego Obszaru Gospodarczego.
  Nasze oferty pracy w Irlandii można znaleźć na naszych stronach internetowych w
  języku niemieckim i francuskim (patrz wyżej), a także na stronie w języku
  polskim www.pracazdrowie.pl

  Arabia Saudyjska, Dubaj i inne Emiraty: praca w tych krajach jest
  dobrze płatna, pracodawcy zwykle zapewniają także mieszkanie lekarzowi i jego
  rodzinie. Aby działać legalnie w tym regionie, wymagane są różne rejestracje w
  poszczególnych krajach. Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego,
  arabski jest zaletą. W przypadku niektórych specjalizacji (głównie ginekologii,
  pediatrii i dermatologii) pracodawcy zatrudniają prawie wyłącznie
  kobiety-lekarzy. Nasze oferty pracy w tym regionie można znaleźć tutaj:
  www.healthcarejobs.ae

  Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, zadzwoń do nas: Telefon
  0221 82 82 90 90

  Zapraszamy rówież do kontaktu przez adres e-mail: jobs@germanmedicine.net