• [header_icon type='phone']+48 91 44 55 720[/header_icon]
  • [header_icon type='phone']+49-(0)221 82 82 90 90[/header_icon]
  • [header_icon type='phone']+33 (0) 4 83 58 01 05[/header_icon]
  • [header_icon type='mail' url='mailto:contact@germanmedicine.net' url_target='']contact@germanmedicine.net[/header_icon]
[lang_flags2]

German Medicine Net rekrutuje lekarzy dla pracodawców w Niemczech, Francji, Irlandii, Szwajcarii, Dubaju, Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej itp.

Od 2001 r. German Medicine Net skutecznie działa na arenie międzynarodowej rekrutacji medycznej. Kraje,  na których się skupiamy i w których pomagamy znaleźć pracę lekarzom to obecnie: Niemcy, Francja, Irlandia, Szwajcaria, Emiraty Arabskie oraz Arabia Saudyjska. Początkowo nasza siedziba znajdowała się w Niemczech, później we Francji, a od 2015 roku firma znajduje się w uroczym Szczecinie w Polsce (20 km od granicy niemieckiej).

Poniżej znajduje się lista krajów docelowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o przedziałach wynagrodzeń dla swojego obszaru specjalizacji, kliknij odpowiednią specjalizację w sekcji „Możliwe wynagrodzenia”

Niemcy: Aby pracować jako specjalista w tym kraju, wymagany jest certyfikat znajomości języka niemickiego na poziomie C1. Lekarze, którzy mają „tylko” poziom B2, mogą zacząć jako asystenci, ale muszą nadrobić zaległości językowe najpóźniej w ciągu jednego roku. Lekarze z krajów spoza UE po upływie roku będą również poproszeni o zdanie egzaminu z umiejętności medycznych.

Szwajcaria (niemieckojęzyczna): do pracy niemieckiej części tego kraju jako lekarz wymagany jest certyfikat znajomości języka niemieckiego na poziomie (Uwaga: mamy bardzo ograniczone oferty pracy w Szwajcarii Francuskiej lub Włoskiej). Uzyskanie licencji na praktykę lekarską jest łatwe do uzyskania w przypadku bycia obywatelem kraju z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oferty pracy w Niemczech i niemieckojęzycznej Szwajcarii można znaleźć tutaj: www.medizinjobs24.net

Francja: Do pracy we Francji (w tym na Gwadelupie, na Martynice, w Gujanie itp.) Wymagany jest certyfikowany poziom języka francuskiego B2, a także rejestracja w Ordre des Médecins we Francji. Rejestracja jest bezproblemowa dla lekarzy pochodzących z Eurpejskiego Obszaru Gospodarczego. Nasze oferty pracy we Francji i na francuskich terytoriach zamorskich można znaleźć tutaj: www.emploimedicine.fr

Irlandia: Praca w Irlandii wymaga certyfikatu języka angielskiego na poziomie B2 i rejestracji w Ireland Medical Council. Rejestracja jest bezproblemowa dla lekarzy pochodzących z Eurpejskiego Obszaru Gospodarczego. Nasze oferty pracy w Irlandii można znaleźć na naszych stronach internetowych w języku niemieckim i francuskim (patrz wyżej), a także na stronie w języku polskim www.pracazdrowie.pl

Arabia Saudyjska, Dubaj i inne Emiraty: praca w tych krajach jest dobrze płatna, pracodawcy zwykle zapewniają także mieszkanie lekarzowi i jego rodzinie. Aby działać legalnie w tym regionie, wymagane są różne rejestracje w poszczególnych krajach. Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego, arabski jest zaletą. W przypadku niektórych specjalizacji (głównie ginekologii, pediatrii i dermatologii) pracodawcy zatrudniają prawie wyłącznie kobiety-lekarzy. Nasze oferty pracy w tym regionie można znaleźć tutaj: www.healthcarejobs.ae

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, zadzwoń do nas: Telefon 0221 82 82 90 90

Zapraszamy rówież do kontaktu przez adres e-mail: jobs@germanmedicine.net