• Deutsch
 • English
 • Français
 • Polski
 • Jesteś pracodawcą lub go reprezentujesz? Skorzystaj z formularza kontaktowego dla pracodawców:

   PaniPan

   Rekrutacja personelu medycznego za pośrednictwem German Medicine Net - Warunki współpracy

   Wysyłając tę ​​wiadomość, akceptuję następujące niezbędne warunki wstępne współpracy między German Medicine Net a moja placówką medyczną / firmą jako pracodawcą lekarzy lub innych pracowników:
   1. Będę utrzymywać w tajemnicy wszelkie informacje i dane dotyczące kandydatów, które mogą mi zostać przedstawione w przyszłości przez German Medicine Net, oraz nie przekażę tych informacji stronom trzecim poza moją placówką lub firmą.
   2. Na żądanie poinformuję zgodnie z prawdą German Medicine Net o postępach w rozmowach i/ lub negocjacjach na temat umów z potencjalnymi kandydatami przedstawionymi przez German Medicine Net.
   3. Poinformuję niezwłocznie German Medicine Net, jeśli nasza placówka lub firma podpisze umowę o pracę z kandydatem przedstawionym przez German Medicine Net. W tym kontekście poprawnie określę miejsce pracy, datę jej rozpoczęcia oraz miesięczne wynagrodzenie brutto (w tym wszelkie dodatkowe możliwie wynegocjowane świadczenia) kandydata.
   - Potwierdzam, że moja placówka / firma zapłaci wystawione faktury przez German Medicine Net zgodnie z ustalonymi warunkami i terminami. Jeśli moja placówka lub firma nie poinformuje German Medicine Net o zatrudnieniu kandydata wprowadzonego przez German Medicine Net lub przekaże te informacje zbyt późno, akceptuję postanowienie, że German Medicine ma prawo do wstecznego naliczania 9 procent odsetek rocznie od kwot, które byłyby ustanowione w sytuacji poinformowania German Medicine Net we właściwym czasie. Ta sama stopa procentowa zostanie zastosowana, jeśli faktury German Medicine Net nie zostaną zapłacone w uzgodnionych terminach.

   Akceptuję powyższe warunki

   Poniżej można zamieścić do 5 plików, np opisy stanowisk pracy:
   Jesteś lekarzem i jesteś zainteresowany jedną z naszych ofert pracy: skorzystaj z naszego formularza kontaktowego dla kandydatów:

    PaniPan

    Warunki współpracy z German Medicine Net w związku ze znalezieniem pracy

    Poprzez wysłanie tej wiadomości zgadzam się z poniższymi warunkami firmy German Medicine Net:
    1. Wszystkie informacje otrzymane od German Medicine Net na temat potencjalnych pracodawców będę traktować jako dane poufne oraz nie będę przekazywał/ przekazywała tych informacji stronom trzecim.
    2. Na żądanie German Medicine Net będę informować zgodnie z prawdą na temat postępu w rozmowach i/ lub negocjacjach na temat umowy z potencjalnymi pracodawcami, którym zostałem/zostałam przedstawiony/przedstawiona przez German Medicine Net.
    3. Poinformuję niezwłocznie German Medicine Net o podpisaniu umowy o pracę z placówką medyczną, której została przedstawiona moja kandydatura przez German Medicine Net. W kontekście określę miejsce pracy, datę jej rozpoczęcia oraz wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto oraz wszystkie dodatkowe zapewnione świadczenia, które mogły zostać wynegocjonowane z pracodawcą.

    Poniżej można załączyć do 5 plików: w pierwszej kolejności CV, dyplomy ukończenia uczelni medycznej oraz prawo do wykonywania zawodu:
    Lub zadzwoń do nas: +48914455720

    Możesz również napisać na adres e-mail: jobs@germanmedicine.net