• Deutsch
 • English
 • Français
 • Polski
 • Stawki wynagrodzeń specjalizacja medycyna ogólna 

  Niemcy: W Niemczech miesięczne wynagrodzenie w tej
  specjalizacji dla lekarza zatrudnionego na podstawie umowy o pracę wynosi ok.
  7.000- 8.000 Euro brutto . W zależności od wysokości wynagrodzenia i sytuacji
  rodzinnej od  tej kwoty dokonuje się
  potrąceń w wysokości ok. 40-50 procent 
  na ubezpieczenia społeczne i podatki. Jeśli lekarz wykonuje pracę  na własny rachunek  wysokość wynagrodzenia może być  zdecydowanie wyższa.

  Szwajcaria ( część niemieckojęzyczna ): W
  niemieckojęzycznej części Szwajcarii   miesięczne
  wynagrodzenie dla lekarza zatrudnionego w tej specjalizacji na podstawie umowy
  o pracę wynosi ok. 14.000 Franków brutto. 
  W zależności od Kantonu i 
  sytuacji rodzinnej  od tej kwoty dokonuje
  się potrąceń w wysokości  ok. 20-30
  procent  na ubezpieczenia społeczne i
  podatki, poza tym koszty życia w Szwacarii są bardzo wysokie. Jeśli lekarz
  wykonuje pracę  na własny rachunek  to wysokość wynagrodzenia może być  zdecydowanie wyższa.

  Oferty pracy w Niemczech i niemieckojęzycznej
  Szwajcarii  można znaleźć tutaj: www.medizinjobs24.net

  Francja: : We Francji miesięczne wynagrodzenie w tej
  specjalizacji dla lekarza zatrudnionego na podstawie umowy o pracę wynosi ok.
  6.000 Euro brutto . W zależności od wysokości wynagrodzenia i sytuacji
  rodzinnej od  tej kwoty dokonuje się
  potrąceń w wysokości ok. 20-30 procent 
  na ubezpieczenia społeczne i podatki. 
  Jeśli lekarz wykonuje pracę  na
  własny rachunek , pracuje w praktyce lub współpracuje  z prywatną klinką to wysokość wynagrodzenia
  może być  zdecydowanie wyższa. Lekarze
  pracujący na własny rachunek we francuskich departamentach zamorskich  otrzymują wyższe honoraria  z ubezpieczeń społecznych.

  Oferty
  pracy we Francji i francuskich departamentach zamorskich można znaleźć tutaj:   www.emploimedicine.fr

  Irlandia:
  W Irlandii mięczne
  wynagrodzenie w tej specjalizacji wynosi ok. 10.000-12000 Euro brutto. W
  zależności od wysokości wynagrodzenia i sytuacji rodzinnej od  tej kwoty dokonuje się potrąceń w wysokości  ok. 40-43 procent  na ubezpieczenia społeczne i podatki.

  Oferty
  pracy w Irlandii można znaleźć tutaj:  www.pracazdrowie.pl

  Arabia  Saudyjska, Dubai i pozostałe Emiraty: W Arabii Saudyjskiej i Emiratach miesięczne wynagrodzenie w tej specjalizacji wynosi ok. 13.000-18.000 Euro netto. Większość pracodawców opłaca  apartament dla lekarza i jego rodziny, ubezpieczenie zdrowotne i jeden lot w roku do kraju ojczystego i w zamian  oczekuje  , że lekarz bedzie pracował  przez okres nie krótszy niż 1-2 lata.

  Oferty
  pracy w tym rejonie można znaleźć tutaj: www.healthcarejobs.ae

  Wiecej Informacji
  można uzyskać pod numerem telefonu:  91
  4455720  lub E-mailem:   jobs@germanmedicine.net