• [header_icon type='phone']+48 91 44 55 720[/header_icon]
  • [header_icon type='phone']+49-(0)221 82 82 90 90[/header_icon]
  • [header_icon type='phone']+33 (0) 4 83 58 01 05[/header_icon]
  • [header_icon type='mail' url='mailto:contact@germanmedicine.net' url_target='']contact@germanmedicine.net[/header_icon]
[lang_flags2]

Stawki wynagrodzeń specjalizacja Pediatria

Niemcy: W Niemczech miesięczne wynagrodzenie w tej specjalizacji dla lekarza zatrudnionego na podstawie umowy o pracę wynosi ok. 7.000- 10.000 Euro brutto . W zależności od wysokości wynagrodzenia i sytuacji rodzinnej od  tej kwoty dokonuje się potrąceń w wysokości ok. 40-50 procent  na ubezpieczenia społeczne i podatki. Jeśli lekarz wykonuje pracę  na własny rachunek  wysokość wynagrodzenia może być  zdecydowanie wyższa.

Szwajcaria ( część niemieckojęzyczna ): W niemieckojęzycznej części Szwajcarii   miesięczne wynagrodzenie dla lekarza zatrudnionego w tej specjalizacji na podstawie umowy o pracę wynosi ok. 17.000 Franków brutto.  W zależności od Kantonu i  sytuacji rodzinnej  od tej kwoty dokonuje się potrąceń w wysokości  ok. 20-30 procent  na ubezpieczenia społeczne i podatki, poza tym koszty życia w Szwacarii są bardzo wysokie. Jeśli lekarz wykonuje pracę  na własny rachunek  to wysokość wynagrodzenia może być  zdecydowanie wyższa.

Oferty pracy w Niemczech i niemieckojęzycznej Szwajcarii  można znaleźć tutaj: www.medizinjobs24.net

Francja: : We Francji miesięczne wynagrodzenie w tej specjalizacji dla lekarza zatrudnionego na podstawie umowy o pracę wynosi ok. 6.000-10.000 Euro brutto . W zależności od wysokości wynagrodzenia i sytuacji rodzinnej od  tej kwoty dokonuje się potrąceń w wysokości ok. 20-30 procent  na ubezpieczenia społeczne i podatki.  Jeśli lekarz wykonuje pracę  na własny rachunek , pracuje w praktyce lub współpracuje  z prywatną klinką to wysokość wynagrodzenia może być  zdecydowanie wyższa. Lekarze pracujący na własny rachunek we francuskich departamentach zamorskich  otrzymują wyższe honoraria  z ubezpieczeń społecznych.

Oferty pracy we Francji i francuskich departamentach zamorskich można znaleźć tutaj:   www.emploimedicine.fr

Irlandia: W Irlandii mięczne wynagrodzenie w tej specjalizacji wynosi ok. 10.000-12000 Euro brutto. W zależności od wysokości wynagrodzenia i sytuacji rodzinnej od  tej kwoty dokonuje się potrąceń w wysokości  ok. 40-43 procent  na ubezpieczenia społeczne i podatki.

Oferty pracy w Irlandii można znaleźć tutaj:  www.pracazdrowie.pl

Arabia  Saudyjska, Dubai i pozostałe Emiraty: W Arabii Saudyjskiej i Emiratach miesięczne wynagrodzenie w tej specjalizacji wynosi ok. 13.000-18.000 Euro brutto. Większość pracodawców opłaca  apartament dla lekarza i jego rodziny, ubezpieczenie zdrowotne i jeden lot w roku do kraju ojczystego i w zamian  oczekuje  , że lekarz bedzie pracował  przez okres nie krótszy niż 1-2 lata. Prosimy uwzględnić fakt, że w tym regionie zatrudniane są w specjalizacji pediatry wyłącznie kobiety.

Oferty pracy w tym rejonie można znaleźć tutaj: www.healthcarejobs.ae

Wiecej Informacji można uzyskać pod numerem telefonu:  91 4455720  lub E-mailem:   jobs@germanmedicine.net