• Deutsch
 • English
 • Français
 • Polski
 • Stawki wynagrodzeń specjalizacja Medycyna
  wewnętrzna

  Niemcy: W Niemczech miesięczne
  wynagrodzenie w tej specjalizacji dla lekarza zatrudnionego na podstawie umowy
  o pracę wynosi ok. 7.000- 8.000 Euro brutto . W zależności od wysokości
  wynagrodzenia i sytuacji rodzinnej od 
  tej kwoty dokonuje się potrąceń w wysokości ok. 40-50 procent  na ubezpieczenia społeczne i podatki. Jeśli lekarz
  wykonuje pracę  na własny rachunek  wysokość wynagrodzenia może być  zdecydowanie wyższa.

  Szwajcaria ( część
  niemieckojęzyczna ): W niemieckojęzycznej części Szwajcarii   miesięczne wynagrodzenie dla lekarza zatrudnionego
  w tej specjalizacji na podstawie umowy o pracę wynosi ok. 14.000 Franków
  brutto.  W zależności od Kantonu i  sytuacji rodzinnej  od tej kwoty dokonuje się potrąceń w
  wysokości  ok. 20-30 procent  na ubezpieczenia społeczne i podatki, poza
  tym koszty życia w Szwacarii są bardzo wysokie. Jeśli lekarz wykonuje
  pracę  na własny rachunek  to wysokość wynagrodzenia może być  zdecydowanie wyższa.

  Oferty pracy w Niemczech i
  niemieckojęzycznej Szwajcarii  można
  znaleźć tutaj: www.medizinjobs24.net

  Francja: : We Francji miesięczne
  wynagrodzenie w tej specjalizacji dla lekarza zatrudnionego na podstawie umowy
  o pracę wynosi ok. 6.000 Euro brutto . W zależności od wysokości wynagrodzenia
  i sytuacji rodzinnej od  tej kwoty
  dokonuje się potrąceń w wysokości ok. 20-30 procent  na ubezpieczenia społeczne i podatki.  Jeśli lekarz wykonuje pracę  na własny rachunek , pracuje w praktyce lub
  współpracuje  z prywatną klinką to
  wysokość wynagrodzenia może być 
  zdecydowanie wyższa. Lekarze pracujący na własny rachunek we
  francuskich departamentach zamorskich  otrzymują wyższe honoraria  z ubezpieczeń społecznych.

  Oferty pracy we Francji i francuskich
  departamentach zamorskich można znaleźć tutaj:   www.emploimedicine.fr

  Irlandia: W Irlandii mięczne wynagrodzenie w tej
  specjalizacji wynosi ok. 10.000-12000 Euro brutto. W zależności od wysokości
  wynagrodzenia i sytuacji rodzinnej od 
  tej kwoty dokonuje się potrąceń w wysokości  ok. 40-43 procent  na ubezpieczenia społeczne i podatki.

  Oferty pracy w Irlandii można znaleźć tutaj:  www.pracazdrowie.pl

  Arabia  Saudyjska, Dubai i pozostałe Emiraty: W Arabii Saudyjskiej i Emiratach miesięczne
  wynagrodzenie w tej specjalizacji wynosi ok. 12.000-15.000 Euro brutto.
  Większość pracodawców opłaca  apartament
  dla lekarza i jego rodziny, ubezpieczenie zdrowotne i jeden lot w roku do kraju
  ojczystego i w zamian  oczekuje  , że lekarz bedzie pracował  przez okres nie krótszy niż 1-2 lata.

  Oferty pracy w tym rejonie można znaleźć tutaj: www.healthcarejobs.ae

  Wiecej Informacji można uzyskać pod numerem telefonu:  91 4455720 
  lub E-mailem:   jobs@germanmedicine.net