• Deutsch
 • English
 • Français
 • Polski
 • Stawki wynagrodzeń specjalizacja Rehabilitacja medyczna

  Niemcy: W Niemczech miesięczne wynagrodzenie w tej specjalizacji dla lekarza zatrudnionego na podstawie umowy o pracę wynosi ok. 10.000- 14.000 Euro brutto . W zależności od wysokości wynagrodzenia i sytuacji rodzinnej od  tej kwoty dokonuje się potrąceń w wysokości ok. 40-50 procent  na ubezpieczenia społeczne i podatki. Jeśli lekarz wykonuje
  pracę  na własny rachunek  wysokość wynagrodzenia może być
  zdecydowanie wyższa.

  Szwajcaria ( część niemieckojęzyczna ): W niemieckojęzycznej części Szwajcarii   miesięczne wynagrodzenie dla lekarza zatrudnionego w tej specjalizacji na podstawie umowy o pracę wynosi ok. 20.000 Franków brutto.  W zależności od Kantonu i  sytuacji rodzinnej  od tej kwoty dokonuje się potrąceń w wysokości  ok. 20-30 procent  na ubezpieczenia społeczne i podatki, poza tym koszty życia w Szwacarii są bardzo wysokie. Jeśli lekarz wykonuje pracę  na własny rachunek  to wysokość wynagrodzenia może być  zdecydowanie wyższa.

  Oferty pracy w Niemczech i niemieckojęzycznej
  Szwajcarii  można znaleźć tutaj: www.medizinjobs24.net

  Francja: : We Francji miesięczne wynagrodzenie w tej specjalizacji dla lekarza zatrudnionego na podstawie umowy o pracę wynosi ok. 6.000-10.000 Euro brutto . W zależności od wysokości wynagrodzenia i sytuacji rodzinnej od  tej kwoty dokonuje się potrąceń w wysokości ok. 20-30 procent  na ubezpieczenia społeczne i podatki.  Jeśli lekarz wykonuje pracę  na własny rachunek , pracuje w praktyce lub współpracuje z prywatną klinką to wysokość wynagrodzenia może być  zdecydowanie wyższa. Lekarze pracujący na własny rachunek we francuskich departamentach zamorskich otrzymują wyższe honoraria  z ubezpieczeń społecznych.

  Oferty pracy we Francji i francuskich departamentach zamorskich można znaleźć tutaj: www.emploimedicine.fr

  Irlandia: W Irlandii mięczne wynagrodzenie w tej specjalizacji wynosi ok. 10.000-12000 Euro brutto. W zależności od wysokości wynagrodzenia i sytuacji rodzinnej od  tej kwoty dokonuje się potrąceń w wysokości  ok. 40-43 procent  na ubezpieczenia społeczne i podatki.

  Oferty pracy w Irlandii można znaleźć tutaj:  www.pracazdrowie.pl

  Arabia Saudyjska, Dubai i pozostałe Emiraty: Aktualnie nie mamy żadnych ofert pracy dla tej specjalizacji w tym regionie.

   

  Oferty pracy w tym rejonie można znaleźć tutaj: www.healthcarejobs.ae

  Wiecej Informacji można uzyskać pod numerem telefonu:  91 4455720  lub E-mailem:   jobs@germanmedicine.net