• [header_icon type='phone']+48 91 44 55 720[/header_icon]
  • [header_icon type='phone']+49-(0)221 82 82 90 90[/header_icon]
  • [header_icon type='phone']+33 (0) 4 83 58 01 05[/header_icon]
  • [header_icon type='mail' url='mailto:contact@germanmedicine.net' url_target='']contact@germanmedicine.net[/header_icon]
[lang_flags2]

    Deklaracja zgody na politykę ochrony danych German Medicine Net

    Wysyłając tę wiadomość, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez German Medicine Net, jak opisano poniżej: Zgodnie z ogólnymi unijnymi przepisami o ochronie danych osobowych, jestem świadomy/świadoma, że wszelka korespondencja, moje dane kontaktowe i wszystkie przesłane dokumenty będą przechowywane przez firmę German Medicine Net do ogólnych celów działalności rekrutacyjnej, przede wszystkim w celu udokumentowania rekrutacji (usunięcie wszystkich danych jest możliwe na żądanie). Ponadto German Medicine Net może wysyłać całość lub część moich danych i dokumentów stronom trzecim w ramach standardowego procesu przedstawiania kandydatów potencjalnym pracodawcom. Na żądanie German Medicine Net poinformuje mnie w dowolnym momencie o wszystkich moich danych, które są przechowywane przez German Medicine Net i zostaną one usunięte zgodnie z życzeniem, pod warunkiem, że nie wpłynie to na wyżej wymienione wymagania dotyczące dokumentacji. Akceptuję opisane powyżej warunki dotyczące przetwarzania moich danych.