• Deutsch
  • English
  • Français
  • Polski
    • Deklaracja zgody na politykę ochrony danych German Medicine Net

      Wysyłając tę wiadomość, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez German Medicine Net, jak opisano poniżej: Zgodnie z ogólnymi unijnymi przepisami o ochronie danych osobowych, jestem świadomy/świadoma, że wszelka korespondencja, moje dane kontaktowe i wszystkie przesłane dokumenty będą przechowywane przez firmę German Medicine Net do ogólnych celów działalności rekrutacyjnej, przede wszystkim w celu udokumentowania rekrutacji (usunięcie wszystkich danych jest możliwe na żądanie). Ponadto German Medicine Net może wysyłać całość lub część moich danych i dokumentów stronom trzecim w ramach standardowego procesu przedstawiania kandydatów potencjalnym pracodawcom. Na żądanie German Medicine Net poinformuje mnie w dowolnym momencie o wszystkich moich danych, które są przechowywane przez German Medicine Net i zostaną one usunięte zgodnie z życzeniem, pod warunkiem, że nie wpłynie to na wyżej wymienione wymagania dotyczące dokumentacji. Akceptuję opisane powyżej warunki dotyczące przetwarzania moich danych.