• Deutsch
  • English
  • Français
  • Polski

  • Od wielu lat German Medicine Net we współpracy z naszym partnerem Surveyhealthcare/USA ( dawniej OMR Globus ) oferuje lekarzom możliwość wzięcia udziału  w odpłatnych badaniach rynku w dziedzinach związanych z medycyną. Więcej informacji na ten temat można znaleść tutaj: https://www.qoneplatform.com/site/germanmedicine/panelchoosecountry.php?panelID=pamtoomed